Met ‘estafette-ding’ ligfietsvereniging onderweg vanaf ALV

Een DM op Twitter van George. Of ik hem even wilde bellen? Ik ken George van de ‘treffens’*. Of ik het estafettestokje wil oppikken op de algemene ledenvergadering van de NVHPV in Hoevelaken zodat ook Flevoland in de jubileumestafette vertegenwoordigd is? George vertegenwoordigt zelf Noord-Holland. Natuurlijk, is mijn antwoord, mits ik zaterdag wel kan fietsen.

Het estafettestokje ter ere van het dertigjarige bestaan van de ligfietsvereniging NVHPV per auto vervoeren, dat kon toch echt niet, vond ik. Of ik zaterdag kon fietsen was namelijk op dat moment nog maar de vraag. Er was die ochtend spontaan een zenuw in mijn nek bekneld geraakt (verkeerd in bed gelegen?) en daardoor was mijn linkerarm uitgevallen en pijnlijk. Ik kon mezelf niet eens uitkleden op dat moment of een kopje koffie naar mijn mond brengen. Gelukkig kon ik de volgende dag al terecht bij de manueel therapeut en zodra de blokkade was opgeheven (krak!) ging mijn arm het ook weer doen. Ik kon mezelf weer in en uit de fiets hijsen.

IMG_1046

Reeënspoor in de Flevopolder

Hoevelaken is voor ons Almere-Buitenaren niet zo ver weg, slechts 33 kilometer. We gaan op zaterdag, net voor de middag, op pad. De jaarvergadering van de NVHPV begint pas om 14.30 uur, koffie om 14.00 uur. Het zou lenteachtig weer worden dit weekend was de verwachting maar we merken er met 8 graden en een frisse windkracht 5 schuin tegen nog niet veel van. De zon gaat ook nog een beetje schuil achter schapenwolkjes. De lente zit, dankzij de belofte, meer bij de mensen in het hoofd dan ‘in the air’ want ondanks de koude en het bleke zonnetje zien we overal fietsers en hardlopers die uit hun winterslaap zijn ontwaakt.

IMG_1041

Bleek zonnetje, koude tegenwind op de heenweg

In de polder komt ons een zwarte velomobiel tegemoet, die dus de verkeerde kant op rijdt. Later komen we nog een gele tegen, die afslaat richting Bunschoten en dus ook de verkeerde kant op gaat. Zeker geen leden. Toevallig dat we net vandaag twee andere velomobilisten tegenkomen die niet naar de ALV gaan, zo vaak kom je ze  spontaan niet tegen. In Nijkerk komt een gele velomobiel met racekap en zwart derailleurkapje ons achterop. Wij remmen af om uit te stappen om het fietspad op te kunnen rijden waar een ergerlijk zig-zaghek voor staat dat niet rijdend te nemen is. De gele Quest met racekap (we noemen geen namen maar hij heeft een veelgelezen blog en is bezig met de ontwikkeling van een nieuwe velomobiel) negeert een C14-bord en neemt een stuk de N-weg door Nijkerk.

c14

C14 langs de N-weg in Nijkerk, genegeerd door een andere, veel succesvollere blogger

“Hij gaat de snelweg op!” roept een man met hond verbouwereerd. We raken even aan de praat met de hondenuitlater terwijl we onze fietsen langs de, door de planner van de Fietserbond gemiste, hindernis voor brede en lange fietsen heen manoeuvreren. Ik vraag de man om begrip omdat dit soort hekjes voor ons soort fietsen eigenlijk niet te doen is. Als we aankomen bij het scoutinggebouw in Hoevelaken, waar de vergadering is, worden we door de verkeersovertreder lachend verwelkomd met “hè hè!” Hij beroept zich op het feit dat hij maar één werkend oog heeft en daardoor wel eens “iets niet ziet.”

IMG_1047

Man met hond en versperring (links Dave)

Een voor een druppelden de deelnemers aan de jaarvergadering binnen. Sommigen kwamen op een open ligfiets (René), de meesten in een velomobiel en een enkeling mét een velomobiel. Marten had een hele wereldreis achter de rug met boot, bus en trein vanaf Texel.

IMG_1050

Binnenkomst met velomobiel

We brengen onze kampeerspullen naar de slaapzaal. Onze Backcountry Bed-slaapzakken worden bewonderd en we beantwoorden vragen over het ontwerp. Het inspireert Theo tot een lange reactie op onze slaapzakkenpagina. Hij en Marloes blijven niet overnachten. Maar twaalf van de dertig deelnemers aan de vergadering blijven slapen vanavond. Voor de meesten is het dichtbij.

IMG_7876

Slaapzaal inrichten

De koffie staat klaar en een verrassing: alle leden die de ALV bijwonen krijgen een mooie thermosbeker met het logo van de NVHPV waar de koffie lekker lang in warm blijft. Dat is ook wel nodig want wat is het koud in het gebouw! Er zit iets van een verwarmingssysteem in maar hoe dat werkt is niet duidelijk.

IMG_1057

Koffie, paaseitjes en thermosbeker met logo NVHPV

Om half drie trapt voorzitter Kees van Malsen de algemene ledenvergadering af met het jaaroverzicht. Hij kondigt aan dat hij stopt met het voorzitterschap als hij er tien jaar op heeft zitten, over twee jaar dus. De vereniging heeft het afgelopen jaar geprobeerd  een ‘ANBI‘ te worden maar dat is helaas niet gelukt. Aan een ‘ANBI’ kan je belastingvrij schenken. Niet dat het financieel slecht gaat met de club, ligfietsers zijn spaarzaam en geven altijd minder uit dan begroot. De Fiets en Wandelbeurs heeft naast nieuwe leden contact met de vereniging de Wereldfietser opgeleverd. Daarom staat volgend weekend de NVHPV op de Wereldfietsbeurs en staan de Wereldfietsers deze zomer op Cycle Vision. Dit met het doel elkaar te versterken en de NVHPV te verbinden met andere ‘zelfbewegers’.

IMG_1062

Presentatie jaaroverzicht door voorzitter Kees

Een van de speerpunten van het komende jaar van de vereniging is de F12, een snelfietspad van Arnhem naar Den Haag. Dat is een langdurig project, dat veel lobbywerk, geduld en samenwerking met andere belanghebbenden vereist omdat de ligfietsvereniging maar een kleine partij in het geheel is. Het zou mooi zijn als het traject in Brabant langs de spoorbaan zou kunnen lopen maar Toni meldt dat de provincie Brabant dit tegenhoudt omdat het teveel zou concurreren met de trein. Kees benadrukt dat het belangrijk is om in gesprek te blijven met de betrokken partijen om te laten zien dat het fietspad ook voordelen kan hebben (bijvoorbeeld voor treinreizigers die hierdoor makkelijk fietsend het station kunnen bereiken).

Ledenwerving
Een ander speerpunt is ledenwerving. Meer leden geeft meer stem en binnen de vereniging een groter aanbod van potentiële vrijwilligers. Er verschijnt een grafiek met een stijgende trend op het scherm. Na 2010 is het aantal leden van rond de 1750 echter naar 1500 gezakt. De economische crisis wordt hiervoor als belangrijkste reden aangemerkt. Er wordt nagedacht over meer voordelen van het lidmaatschap. Bijvoorbeeld prijsverschillen, zoals bij de laatste Cycle Vision, dat leden gratis naar binnen kunnen en niet-leden entree betalen. Echter heeft de vereniging ook als oogpunt het ligfietsen te bevorderen. Dus blijven de treffens en dergelijke ook toegankelijk voor niet-leden.

IMG_1065

De bij de NVHPV betrokken harde kern tijdens de ALV

Tot zover het jaaroverzicht. Frans (niet aanwezig wegens verplichtingen voor de Fietserbond) heeft zich teruggetrokken uit het bestuur. Omdat er geen mensen zijn die zich kandidaat hebben gesteld komt er op deze ALV geen verkiezing van het bestuur.

Transponders
De diverse commissies hebben hun plannen samengevat op posters. De wedstrijdcommissie (WeCo) bespreekt de moeilijkheden die ze hebben om de data van de transponders** over te zetten naar ligfiets.net. Er wordt geopperd om in plaats van op de eigen site de uitslagen op MyLaps te plaatsen maar dat zou geen grafieken kennen. Ook zijn de huidige transponders te oud geworden. Ze gaan in principe maar vijf jaar mee maar ze zijn al negen jaar oud. Het zou een oplossing zijn als alle wedstrijdrijders een eigen transponder moeten aanschaffen, dan is er geen probleem meer met het uitlezen van welke ID/naam bij welke transponder  hoort (als ik het complexe probleem goed heb begrepen). Maar om geen barrière te creëren voor mensen die maar een enkele keer willen meedoen aan een wedstrijd wordt met een grote meerderheid van stemmen aangenomen dat de club 25 nieuwe transponders aanschaft. Een definitief plan voor het kopen/verhuren van transponders wordt op de volgende jaarvergadering gepresenteerd.

Paastreffen
Rob van de KaToCo (kampeer- en toertochtcommissie) meldt dat er aanmeldingen zijn om mee te helpen met het organiseren van het volgende Paastreffen. Hij zoekt nog een voorrijder voor de korte tocht van 40 kilometer en die wordt gevonden onder de aanwezigen (Toni). Voor het baantje van schoonmaakregisseur bestaat nog een vacature.

Ook is er een vacature bij het blad Ligfiets&. De redactie zoekt een reporter die ideeën die eerder zijn ontstaan tijdens redactievergaderingen uit te voeren. Een paar voorbeelden worden genoemd, onder andere een vergelijkend artikel over de eerste en de laatste Hurricane. Het gaat met name om fietstechnische onderwerpen. Sollicitaties kunnen naar: hoofdredacteur apenstaartje ligfiets punt net.

Records en reglementen
Toni vertegenwoordigt de NVHPV bij de wereldwijde WHPVA en legt uit dat dit werk voornamelijk inhoudt dat je je bezighoudt met het vaststellen van reglementen en het erkennen van records. Op een humoristische manier weet hij te verduidelijken hoe ver dat in detail gaat. Zo mag je niet iets meenemen dat de rijder afkoelt om de prestaties te verbeteren. Maar je mag wel een bidon met koud water bij je hebben. Mag je dan wel dit water over je hoofd uitgieten om je mee te verkoelen? (Antwoord: ja). Met dit soort belangrijke vraagstukken houdt de WHPVA zich dus bezig. Verder buiten ze zich over vraagstukken als of je mag hoogrijden of draften. Maar dat je dan eerst moet bepalen wanneer iets draften is. Records moeten gecontroleerd worden door waarnemers. Gerard, aanwezig in de zaal, is er daar een van.

Hoewel ligfietsers een kleine groep vormen in Nederland, zijn ze wel oververtegenwoordigd op de lange afstand. Met name provincies zijn betrokken bij het aanleggen van lange-afstandfietspaden. Een overzicht van snelfietspaden wordt getoond. Het valt op dat slechts zelden zo’n pad over een provinciale grens gaat.

Ligfiets.net
De groep die zich bezighoudt met de technische aspecten van ligfiets.net, zoeken nog ondersteuning in de vorm van iemand die php en HTML5 kan lezen en schrijven. Ze zijn bezig met het bouwen van een nieuwe versie van de site. Besloten wordt dat dit soort vacatures voor vrijwilligerswerk op de site en in de Ligfiets& geplaatst wordt. Wie vacatures heeft kan ze mailen naar Marjolein via vacatures apenstaartje ligfiets punt net.

Dan wordt de uitslag van de zomercompetitie 2014 bekendgemaakt.

Heren

 1. Daniël W. Fenn
 2. Jochem Leemans
 3. Matthias König

Dames

 1. Marjon
 2. Mia Rekkers
 3. Wendy Schipper

Alleen Marjon is aanwezig om haar prijs, een mooi gegraveerd glas, in ontvangst te nemen.

Vervolgens wordt het estafettestokje gepresenteerd door Michel en hij legt uit dat ‘het estafette-ding’, zoals het al gauw als bijnaam krijgt, door het hele land gaat reizen om langs allerlei leden van ligfietsclubs en ligfietsbedrijven te gaan. Het komt hiermee door alle provincies, behalve Friesland. Een document met het voorlopige schema begeleidt het verhaal en een mooie landkaart met de route zoals die nu gepland is.

IMG_1067

Michel met het estafette-ding en Kees met de zilveren stift

IMG_1076

De route van de jubileumestafette

De jubileumestafette begint op de ALV en uw blogger neemt na de vergadering het ‘estafette-ding’ in ontvangst van voorzitter Kees, hetgeen uiteraard vastgelegd wordt op foto. Het is de bedoeling dat dit ook gebeurt bij alle komende overdrachten. Tevens moet iedereen die ‘het ding’ in bezit heeft het tekenen met een zilveren stift.

IMG_0053

Officiële overdracht van ‘het estafette-ding’ door voorzitter Kees aan uw blogger

Financiële stukken van de vereniging zijn  van tevoren niet beschikbaar gesteld. Het gaat er tijdens de vergadering even over welk bedrag de vereniging nastreeft om in reserve te houden. De contributie voor het volgende jaar blijft gelijk. Niemand heeft bezwaren tegen de kosten op de balans. De NVHPV ledenvergadering wordt gesloten. Voor ondergetekende is het vergaderfeest dan nog niet voorbij want ook de ledenvergadering van de NTFU toervereniging staat op het programma. En laten we daar nu net lid van zijn, vanwege die fijne fietsverzekering. Na de langste vergadering ooit, mede door vragen van ondergetekende over wat het lidmaatschap van de NTFU, behalve een blad en een verzekering, nu eigenlijk betekent was deze vergadering na zo’n tien minuten ook voorbij en was het tijd voor eten.

Iedereen was inmiddels behoorlijk verkleumd dus de Chinese catering ging er wel in. Zo’n twintig mensen bleven eten. Gelukkig wist secretaris Peter de verwarming aan de praat te krijgen in het zaaltje waar we hadden vergaderd en de rest van de avond doorbrachten. De kachel op de slaapzaal bleef uit.

Fietsersbond
Na het eten gaf Jaap Kamminga van de Fietsersbond een presentatie over hun Fietsrouteplanner. De planner is tot stand gekomen met behulp van 500 vrijwilligers. Alle data en het kaartmateriaal zijn zelfgemaakt. Inmiddels is het belang van de planner zo ver gegroeid dat gemeenten en Rijkswaterstaat aan de Fietsersbond vragen waar hun fietspaden liggen. Vrijwilligers blijven nodig. Net als bij OpenFietsMap en StreetMap werken vrijwilligers de gegevens bij op de site, zodat deze up-to-date blijven. Er wordt nog gezocht naar een nieuwe sponsor want de huidige, Eneco, trekt zich binnenkort terug. Maarten, de hoofdredacteur van Ligfiets&, zal op Cycle Vision ook een presentatie over de Fietsrouteplanner geven.

Na deze presentatie werd het nog een gezellige avond. Maar echt warm wilde het in het onderkomen van de scouting niet worden. Iedereen zocht daarom al vrij snel zijn slaapzak op. We lagen op de ijskoude vloer van het scoutingonderkomen en Dave en ik konden goed het verschil merken tussen een Exped UL Synmat en – Downmat. Dave heeft de sythetische variant maar voelde de kou door zijn mat komen. Ondergetekende had nergens last van, en was blij dat ze ook haar zijden lakenzak bij zich had. Dat scheelt weer een paar graadjes. Met een nachttemperatuur van 3 graden was dat geen overbodige luxe.

IMG_1079

Een slimmerik heeft een slaapplekje boven de koude vloer gevonden

De volgende ochtend werden we pas laat wakker omdat door de luiken geen daglicht binnenkwam. Er was door de club (Joyce en Victor) ontbijt en koffie verzorgd, daarna veegden we de boel aan en pakten we in een heerlijk lentezonnetje de fietsen in. Na nog wat nakletsen gingen we weer ieder weer op huis aan. “Het ding” ging mee in Dave’s fiets, want ik kreeg ‘m niet meer samen met alle spullen in mijn fiets.

IMG_7880

Ontbijtbuffet met Sjoerd, Marten, René, Maarten, Kees en Rob

IMG_1085

Kees, bij vertrek: “kom ik nu ook op jouw blog?”

We hadden de wind, die inmiddels flink was afgezwakt in de rug en waren na anderhalf uur weer thuis.

IMG_0056

Het estafette-ding nadert de Flevopolder

IMG_0063

Het estafette-ding arriveert in Almere

Donderdag breng ik het estafette-ding naar Velomobiel.nl in Dronten waar George hem ophaalt om mee te nemen naar Noord-Holland.

*) Het Paastreffen of Herfstreffen van de NVHPV, een gezellig weekend met de ligfietsvereniging waarin een toertocht gemaakt wordt.

**) Transponders registreren de snelheid van de wedstrijddeelnemer tijdens een ronde.

17 Reacties op “Met ‘estafette-ding’ ligfietsvereniging onderweg vanaf ALV

 1. Op weg naar Dronten ben ik ook langs dit hekje gekomen. Net nog even gecontroleerd, en hij staat al in de routeplanner.

 2. Dag Belle,
  Je hebt mijn naam niet genoemd, maar duidelijker uitleggen om wie het gaat is bijna niet mogelijk :)
  Prima verhaal maar …. onttoegankelijker is een uitvinding van jou? Grapje hoor.
  Verder lezen je verhalen meer dan goed.
  Groeten,
  Wim

  • ‘Ontoegankelijker’ is niet eens een woord dat voorkomt in het Groene Boekje. Die hele alinea liep niet lekker, ik wilde het gisteren ook een beetje bij tijds klaar hebben. Ik heb nu een paar zinnen aangepast.

  • Om je achteruitkijkspiegels leggen en om je nek. Maar je kan ‘m ook in vieren vouwen.

 3. Mooi verslag, we hebben geen notulen meer nodig.
  Bij dat !#%?& hekje moest ik ook uitstappen. Eigenlijk was het mijn eigen schuld want bij het maken van de GPS track had ik de fietsrouteplanner genegeerd. (Die maakt daar een rare omweg. Nu weet ik waarom.)

 4. Die route langs de N301 zou ik sowieso niet nemen :) fietspad slingert alle kanten op, en de hoofdrijbaan is 70 en druk en verboden. Ik rijd altijd dwars door Nijkerk heen (is redelijk te doen, geen winkelstraat of drempel ellende geloof ik), of rij ten noorden van de A28 langs door de weilanden naar de brug over het veluwemeer.
  Mgoed, de ellende met de wegen in nederland is ook hier: “je moet het maar net weten”

  • We zijn daar niet bekend dus hebben de route gevolgd van de Fietsersbond met optie ‘makkelijk doorfietsen’. Ook stond aangevinkt om obstakels te vermijden voor lange en brede fietsen. Het gekke is dat de route toch langs dat hekje voert, ondanks dat in de kaart met POI ID 4254221 en 42542222 staat aangegeven dat daar obstructies zijn voor brede en lange fietsen. Maarten heeft dat aangekaart bij de Fietsersbond.

 5. Geweldig verslag Belle! Onze secretaris zal er nog een hele kluif aan hebben dat te overtreffen ;)

  En op ligfiets.net zag ik “estafetteketting” langskomen voor het ding.
  Heb je een GPS track van je tocht Hoevelaken-Almere en straks naar Dronten? Dan kunnen we alle daadwerkelijk gereden stukjes ook in een kaart stoppen. Eerst van Rotterdam, via Gouda, naar Hoevelaken, nu naar Almere en zo steeds weer anders door het land.

  • Dank je! Estafettekrans is ook al gesuggereerd. Ik rij altijd met GPS dus de track kan ik aanleveren. Naar redactie apenstaartje ligfiets punt net?

Reacties zijn gesloten.