Gebruiksaanwijzing MSR Whisperlite 600

Let op, dit is de handleiding voor een MSR Whisperlite 600 Internationale geproduceerd in de eerste helft van de jaren ’90. Sindsdien kunnen er wijzigingen aan het model hebben plaatsgevonden.

Brander in elkaar zetten

vullijn

 • Vul de brandstoffles tot de vullijn;
 • Schroef de pomp op de fles;
 • Pomp 15 à 20 keer. Naarmate de fles leger is, is meerdere keren pompen benodigd om de fles goed op druk te krijgen;
 • Doe eerst de hittereflector (niet het windscherm) om de brander, zet de pootjes op de goede plaats (in de uitsparingen);
 • Olie (van werkwoord oliën) het uiteinde van de brandstofleiding;
 • Vlamreflector plaatsen:

voetjes_vastzetten

 • Sluit de brandstof-leiding aan op de pomp en klik de ‘vangarm’ vast om de pomp.

brandstofslang_aansluiten

Let op:

 • Dat er geen lekken zijn;
 • Dat de vangarm vastgezet is en alles goed is aangesloten;
 • Dat de omgeving vrij is van brandbare zaken en geknoeide brandstof;
 • Dat de juiste gaspit is gemonteerd.

Voorverwarmen

De voorverwarmvlam moet de genereerbuis raken. Onvoldoende voorverwarmen kan een steekvlam veroorzaken.

 • Draai de kraan open totdat het voorverwarmschaaltje half gevuld is. Draai de kraan weer dicht;
 • Kijk of er niets lekt. Als er iets lekt, steek de brander niet aan maar kijk verderop onder het hoofdstuk ‘problemen oplossen’.
 • Steek de voorverwarmlont aan:

priming

 • Plaats het windscherm om de brander.

geassembleerd

De brander aansteken

Let op:
Het wordt zeer heet onder de MSR Whisperlite, gras brandt bijvoorbeeld weg.

 • Als de voorverwarmvlam kleiner wordt, draai dan langzaam de regelkraan open.
 • Als de brander:
  • uitgaat: voorverwarmen herhalen (wacht wel eerst tot de brander is afgekoeld);
  • brandt met grillige gele vlammen, terwijl de voorverwarmvlam nog brandt: draai de regelkraan dicht en verwarm langer voor;
  • brandt met een blauwe vlam, wacht dan een minuut voordat je de gewenste hoogte van de vlam instelt.
 • Verlaag, om te sudderen, de druk in de brandstoffles. Draai de regelknop laag totdat de vlam onstabiel wordt, draai dan de kraan weer iets open totdat de vlam stabiliseert.

Let op:

De vlamhoogte reageert niet direct op het draaien aan de regelkraan.

De Whisperlite-brander kan je niet aansteken met een aansteker. Waterbestendige en stormvaste lucifers zijn het beste. Lucifers die alleen waterbestendig zijn, strijken moeilijk af.

De brander uitzetten

 • Draai de regelkraan dicht en wacht tot de brander afgekoeld is voordat hij uit elkaar gehaald kan worden. Om de druk van de brandstoffles te halen, draai de fles en brander op zijn kop, zodat de regelkraan naar de grond wijst (fles ligt horizontaal);
 • Draai de regelkraan open zodat de druk via de gaspit (de shaker-jet) ontsnapt. Doe dit uit de buurt van vuur, vonken of hitte;
 • Draai de regelkraan weer dicht;
 • Berg de brandstoffles op met de pomp aangesloten of verwissel met de flessendop, voor transport.

Waarschuwingen

 • Lees alle instructies goed en gebruik alleen MSR-brandstofflessen;
 • Gebruik de brander niet binnen, in een tent, voertuig of andere afgesloten ruimte. Oncontroleerbare vlammen of koolmonoxidevergiftiging kunnen verwondingen of de dood tot gevolg hebben;
 • Houdt nooit hoofd of lichaamsdelen boven de brander tijdens het voorverwarmen, aansteken of branden. Houdt brandbare materialen uit de buurt van de brander;
 • Maak nooit de vangarm los, haal nooit delen uit elkaar als de brander aan is. Doe dit ook niet als de brander nog warm is na gebruik of als de brander in de nabijheid is van een hittebron of vuur. Dit kan een enorme brand veroorzaken;
 • Probeer een warme brander niet weer aan te steken voordat deze is afgekoeld: op warme onderdelen kan brandstof verdampen waardoor een gevaarlijke vuurbal kan ontstaan wanneer de brander wordt aangestoken;
 • Draai de regelkraan niet verder open dan maximaal drie keer rond;
 • Zet geen te grote of zware pannen op de brander:
  • Maximum gewicht: ± 4 kg.
  • Maximum doorsnede: ± 22½ cm.
 • Bij een omgevingstemperatuur van -10ºC of lager kunnen de o-ringen onflexibel worden en gaan lekken of breken;
 • Wijzig niets aan de brander en gebruik geen onderdelen die niet van MSR zijn. Kijk goed naar de instructies voor het demonteren;
 • Controleer de brander voor elke tocht.

Problemen oplossen

Brandstoflek bij:

 • Regelkraan:
  • vervang o-ring van kraan indien beschadigd/versleten;
  • bij beschadigd schroefdraad door doordraaien van regelkraan: stuur de pomp naar het Service Center voor reparatie.
 • Aansluiting pomp/brandstoffles:
  • vervang beschadigde/versleten o-ring van brandstoffles;
  • vervang de brandstoffles als het schroefdraad van de brandstoffles ingedeukt of beschadigd is.
 • Aansluiting brandstofslang/pomp:
  • vervang o-ring in brandstofbuis
  • vervang beschadigde of ontbrekende brandstofbuisbehuizing
 • Brandstofleiding:
  • beschadigde leiding; stuur de brander naar een Service Center of verkooppunt.
 • Gaspit:
  • losse of beschadigde gaspit; controleer of de gaspit goed gemonteerd is en of de regelkraan dicht is. Vervang de gaspit indien deze beschadigd is.
  • als de brandstof door de gaspit lekt terwijl de regelkraan dicht is, dan is de pomp beschadigd door het doordraaien van de regelkraan. Stuur de brander op naar een Service Center.
 • Pompbehuizing:
  • maak het terugslagklepmechanisme (bestaande uit klepplug, veer en bal) schoon (zie pomponderhoud).

Overprestatie

Grillige gele vlammen

 • onvoldoende voorverwarmd:
  • zie: Voorverwarmen.
 • flesdruk te hoog:
  • draai regelkraan lager
 • verkeerde brandstof of gaspit:
 • slechte kwaliteit – of oude brandstof:
  • filtreer brandstof dat er troebel uitziet of wanneer er bezinksel is. Gebruik verse, schone brandstof en bewaar deze in luchtdichte verpakking.
 • weersomstandigheden koelen de genereerbuis, die door de vlam loopt, af:
  • gebruik altijd het windscherm en de warmtereflector om de leiding heet genoeg te houden om de brandstof te laten verdampen. Voorkom dat de brander en/of het windscherm wegzakt in de sneeuw.
 • Zuurstoftekort op grote hoogte:
  • verlaag de druk in de brandstoffles en open het windscherm.

Onderprestatie

Afnemende vlam of langere kooktijden

 • Te lage druk in de brandstoffles:
  • pomp bij.
 • Verstopte gaspit of brandstofleiding:
  • zie: Onderhoud Brander.
 • Verkeerde gaspit gemonteerd voor het type brandstof:
 • Als de branderkop helder rood wordt en er een dof geluid hoorbaar is, dan brandt de vlam als het ware ‘terug’ in plaats van door de vlamringen:
  • maak de gaspit schoon. Controleer of de juiste gaspit is gemonteerd. Pomp om de druk op de juiste hoogte te houden. Controleer of de branderkop correct is gemonteerd.

Pomp werkt niet

Er is een onderhoudset te koop waarin de beschreven onderdelen zitten: Whisperlite International 600 Maintenance kit.

Voordat de brander in elkaar gezet wordt

Controleer of de juiste gaspit is gemonteerd.

 • Gebruik de G-gaspit voor Coleman fuel (wasbenzine, ‘white gas’) en autobenzine. Deze gaspit zit standaard gemonteerd.
 • Gebruik de K-gaspit voor brandstoftype Kerosine en petroleum (Het Amerikaanse kerosene betekent petroleum, niet te verwarren met vliegtuigbrandstof, dit is in het Amerikaans jet fuel).

Om de gaspit te verwisselen, zie Onderhoud brander.

De kwaliteit en het type brandstof beïnvloedt de werking van de brander:

 • De eerste keuze is wasbenzine (white spirit, Coleman fuel): het brandt schoon en laat weinig aanslag achter in de brandstofslang.
 • Petroleum en kerosine branden met meer roet en vergt meer onderhoud zoals het schoonmaken van de brandstofleiding.
 • Autobenzine is erg vluchtig en bevat toevoegingen die meer vuil achterlaten in de leiding dan wasbenzine of petroleum. Gebruik nooit gelode benzine.

Onderhoud brander

Het schoonmaken van de gaspit:

 • Draai de kraan dicht. Laat de brander afkoelen. Daarna schudden.

whisperlite3Het schoonmaken van de gaspit en leiding:

 • Schroef het voorverwarmschaaltje los en trek de genereerbuis uit de mengbuis. Schroef de gaspit los met het gereedschap. Verwijder de naald en maak de gaspit van binnen schoon (zie tekening rechts)
 • Reinig de brandstofleiding: trek de kabel uit de leiding met behulp van het gereedschap. Neem de kabel af. Duw de kabel heen en weer in de leiding om de koperen bochtleiding te reinigen. Herhaal het reinigen en afnemen totdat alles schoon is. Breng de kabel terug in de leiding.
 • Spoel de brandstofleiding. Met de gaspit en naald gedemonteerd, sluit je de leiding aan op de brandstofbuisbehuizing. Pomp 15 à 20 keer. Draai de kraan open en laat een half kopje brandstof door de leiding lopen.

Waarschuwing:

 • houdt de brander uit de buurt van hitte, vonken en vlammen tijdens het spoelen. Knoei niet met brandstof. Zet de brander weer in elkaar.

Pomponderhoud

Lederen pompkapje:

pompkapjeAls de pomp niet de fles op druk kan brengen, smeer dan de pompkap. Verwijder de pomphendel. Smeer het kapje in totdat het zacht en buigzaam wordt met speeksel, MSR Pump Cup Oil of een ander mineraal-olie. Draai je vinger rond in het pompkapje om de diameter op te rekken. Als de fles nog steeds niet op druk gebracht kan worden, vervang dan het lederen kapje.

Terugslagklep

Als de fles niet op druk blijft, maak dan het terugslagklepmechanisme schoon. Draai de klepplug tegen de klok in. Verwijder het balletje en de veer en maak deze schoon met een doekje. Zet het geheel weer in elkaar.

whisperlite1

O-ringen

Om brandstoflekken te voorkomen, controleer regelmatig de o-ringen op slijtage of beschadigingen. Verwijder de brandstofbuisbehuizing uit de pomp. Controleer de o-ring in de behuizing en die van de fles, onder de pompring. Vervang de o-ringen als ze beschadigd zijn, voordat je de brander gebruikt.

MSR Customer Service

Voor meer informatie kan je contact opnemen met MSR Customer Service.

Telefoonnummers:
(USA Toll free) 1-800-877-9677;
of 1-800-531-9531 voor buiten de VS en Canada, bereikbaar ma t/m vr 8.00-4.00 PDT (= GMT/UTC-7 uur)
of 1 (206) 624-7048.
Fax: 1 (206) 224-6492.

Adres:
P.O. Box 24547, Seattle, WA 98124 USA.

Repair Shop
130 South Dakota Street
Seattle, 98134

Opening hours 8am-4pm PST (Pacific Standard Time)

Pagina voor het laatst bijgewerkt: juni 2021