Route plannen voor speed pedelec

Binnen de bebouwde kom mag je met een brommer niet op het fietspad rijden. Dat maakt navigatie lastig want de diverse programma’s kunnen auto-, wandel- en fietsroutes maken maar kennen geen aparte routes voor brommers. Maar daar komt gelukkig verandering in.

Zonder een bromfiets- of speed pedelec routeplanner zou je op langere routes voor binnen de bebouwde kom autoroutes moeten maken en buiten de bebouwde kom fietsroutes voor je GPS. Vervolgens moet je dan al die losse stukjes track, bijvoorbeeld voor een tocht van 150 kilometer, weer aan elkaar puzzelen. In de praktijk moet je binnen de bebouwde kom kilometers omrijden. Dit is ondoenbaar en ook een hele goede reden om de gele plaat daar te stoppen waar die het beste zit: ín de fietstas totdat ze deze krankzinnige wet terugdraaien.

Vervoersopties in Google Maps

Vervoersopties in Google Maps

Inmiddels heeft de routeplanner BRouter een ‘moped’ planner die niet meer als ‘experimenteel’ te boek staat en kan je ook op Naviki een route plannen voor een s-pedelec.

Veel partijen (niet de ANWB en Fietsersbond – dus ben je nog lid als speed pedelec rijder, zeg dan snel je lidmaatschap op want deze partijen hebben maling aan jouw leven en gezondheid) zijn ervoor om de speed pedelec toe te laten op het fietspad maar dat voor speed pedelecs een maximum snelheid geldt binnen de bebouwde kom van 30. Onder andere Milieudefensie en BOVAG zijn hier voor. Kampeerwijzer is het hiermee eens maar zou ook graag zien dat de speed pedelec, net als de velomobiel, wel de keuze krijgt om de rijbaan te gebruiken in die gevallen waar dat veiliger is. Verder adviseer ik om op drukke en/of te smalle paden zeker geen 30 te rijden maar je snelheid terug te brengen naar maximaal 25 kilometer per uur. Voorkom dat ouderen en (ouders van) kinderen zich onveilig voelen. Een maximum snelheid voor speed pedelecs binnen de bebouwde kom is prima in te voeren omdat speed pedelecs een snelheidsmeter hebben.

Juni 2017: er is een lichte kentering gaande. In een persbericht van 30 mei 2017 pleiten de Fietsersbond en RAI Vereniging ervoor dat speed pedelecs (speed E-bike) op snelfietsroutes en langs wegen met intensief en snel rijdend autoverkeer op het fietspad mogen rijden. “Om de potentie van de speed pedelec te blijven benutten en de veiligheid voor alle fietsers te bewaken, pleiten RAI Vereniging en de Fietsersbond voor maatwerk voor zowel snelfietsroutes als fietspaden.” De Fietserbond begint door te krijgen dat ze haar eigen graf graaft door alleen de belangen van de babyboomers op de fietspaden te behartigen.

Ook met de ANWB komt het vast nog goed, gezien hun uitspraak: “Probleem is dat de speed pedelec op de rijbaan hinderlijk is voor het gemotoriseerde verkeer omdat hij niet voldoende kan mengen vanwege de lagere snelheid die meestentijds gereden wordt. Speed pedelec’er zal op drukke wegen niet graag op de rijbaan rijden omdat hij dat te gevaarlijk vindt.”

 

Bewaren

Bewaren